Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenciPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu jest zespołem szkół składającym się z dwóch podmiotów - szkoły I stopnia (podstawowej) oraz szkoły II stopnia (średniej).

PSM I stopnia

 

W szkole I stopnia nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

 

Cykl sześcioletni :

 

Do cyklu sześcioletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia. Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, fagot, trąbka, saksofon oraz perkusja i trwa sześć lat.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III :

-

2 razy 2/3 godziny lekcyjnej (pół godziny zegarowej) tygodniowo

 • w klasach IV - VI :

-

2 razy 1 godzina lekcyjna (45 minut) tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasach I - III :

-

kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

- rytmika (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie IV :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach V - VI :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

 

Cykl czteroletni :

 

Do cyklu czteroletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja i trwa cztery lata.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - IV:

-

2 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I:

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasie II:

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach III - IV:

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

 

PSM II stopnia

 

W szkole II stopnia nauka odbywa się w dwóch specjalnościach: instrumentalistyka i wokalistyka.

 

Specjalność : instrumentalistyka

 

Na instrumentalistykę mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja i trwa sześć lat.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - V :

-

2 godziny lekcyjne tygodniowo

 • w klasie VI :

-

3 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

literatura muzyczna (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)

 • w klasie II :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

literatura muzyczna (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)

 • w klasie III :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)

 • w klasie IV :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

- improwizacja organowa (dotyczy uczniów klasy organów, 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, organów, gitary i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

nauka akompaniamentu w ramach zespołu kameralnego (dotyczy uczniów klasy fortepianu, 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie V :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

- improwizacja organowa (dotyczy uczniów klasy organów, 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, organów, gitary i akordeonu, 2/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)

 • w klasie VI :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów wszystkich uczniów obowiązuje uczestniczenie w zajęciach:

-

chór lub orkiestra - minimum trzy lata nauki (klasa III,IV,V po 2 godziny lekcyjne tygodniowo), w razie potrzeby wymiar nauki może być zwiększony

-

zespół kameralny - minimum trzy lata nauki (klasa III,IV,V po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo) (nie dotyczy uczniów klasy fortepianu), w razie potrzeby wymiar nauki może być zwiększony

 

 

Specjalność: wokalistyka

 

Na wokalistykę mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. 
Nauka prowadzona jest w klasie śpiewu i trwa cztery lata.

Zajęcia z przedmiotu głównego - œśpiew - prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III :

-

2 godziny lekcyjne tygodniowo

 • w klasie IV :

-

3 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I :

 

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-

zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-

fortepian dla wokalistów (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-

praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 

 

- dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

- zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

 

 

 • w klasie II:

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 

- harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasie III :

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

-

praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

-

zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

-

chór (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasie IV :

 

-

kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-

historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-

fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)

 

-

praca z akompaniatorem (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

-formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

 

- harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

 

 

Edukacja w szkole II stopnia kończy się egzaminem dyplomowym, na który składają się:

- egzamin teoretyczny z przedmiotu: historia muzyki

- egzamin praktyczny recital dyplomowy z przedmiotu głównego

Absolwenci szkoły II stopnia otrzymują dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 godzina lekcyjna = 45 minut

2/3 godziny lekcyjnej = 30 minut

1/3 godziny lekcyjnej = 15 minut

 

 


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 2154885 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Styczeń 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31