Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci[historia szkoły 1948-1976]

 Historia szkoły 1948 - 1976

   Tradycje kulturalne Zamościa od wieków wpisane są w pejzaż miasta. W swej historii skupiało ono wybitne osobowości ze świata kultury, nauki i sztuki. Naturalną konsekwencją tej tradycji i wielką potrzebą elit intelektualnych środowiska było tworzenie instytucji, organizacji, szkół dla rozwoju tych dziedzin życia. Odnosząc się do początków szkolnictwa muzycznego w Zamościu możemy sięgnąć do okresu międzywojennego, kiedy to powstała pierwsza szkoła muzyczna. Powołano ją na podstawie decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1929 roku. Otrzymała nazwę: "Niższa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza". Oparta była na strukturze organizacyjnej szkół muzycznych Lwowa i miała charakter prywatny. Po dramatycznym okresie II Wojny Światowej życie kulturalne Zamościa odradzało się powoli. Ocalała część inteligencji powołała do życia Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. W jego ramach zaczynały swoją działalność różne instytucje zajmujące się kulturą, m.in. Orkiestra Włościańska, Orkiestra Stanisława Splewińskiego, Teatr Ziemi Zamojskiej, Prywatna Szkoła Sztuk Plastycznych. Członkiem i współzałożycielem ZTMS był Franciszek Bachniak - nauczyciel szkoły muzycznej w Lublinie. Został też inicjatorem i pierwszym dyrektorem szkoły muzycznej w Zamościu.

    Rok 1948: Rozpoczęto przygotowania do reaktywowania kształcenia muzycznego młodzieży. Kompletowano grono pedagogiczne, gromadzono sprzęt muzyczny i starano się o lokal. Pod auspicjami Zamojskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki powstaje "Niższa Szkoła Muzyczna" im. Karola Szymanowskiego, która początkowo posiada status szkoły prywatnej. Organizatorzy szkoły byli członkami ZTMS i weszli w skład kadry pedagogicznej: Franciszek Bachniak, Maria Bachniak, Tadeusz Bryk, Henryk Burzyński, Jan Goździuk, Maria Łopatyńska, Helena Niewieska. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły został Franciszek Bachniak. Zajęcia rozpoczęły się 20. IX. 1948 roku. Społeczność szkoły stanowiło 87 uczniów, którzy realizowali program w dwóch działach: 7-letnim dziecięcym i 5-letnim młodzieżowym. Placówka mieściła się w siedzibie ZTMS przy placu Mickiewicza 1. Baza lokalowa była bardzo uboga, a część zajęć odbywała się w domach prywatnych.

    Rok 1951: Decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16. XII. 1949 roku nastąpiło upaństwowienie szkoły. Placówce nadano nazwę "Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Karola Szymanowskiego". Zmiana statusu szkoły z prywatnej na państwową znacznie poprawiła jej bazę materialną i lokalową. W 1950 roku kształciło się 116 uczniów w klasach: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, instrumentów dętych, akordeonu i rytmiki. Siedziba szkoły mieściła się w nowym, większym lokalu w kamienicy przy Placu Mickiewicza 11.1. Grono nauczycielskie i komitet rodzicielski - 1950 r. Od lewej stoją: dyrektor Franciszek Bachniak, Łojewski (kom. rodz.), redaktor, naucz: Henryk Burzyński, Goździuk Jan, NN. Siedzą od lewej: Maria Bachniak, M. Łojewska (kom. rodz.), naucz. Helena Niewieska.
2. Popis - ucz. Maria Domina - 1950 r.


    Rok 1952: Powstaje pierwsza biblioteka szkolna. Następuje intensywny rozwój szkoły. W ramach akcji z okazji miesiąca Funduszu Stypendialnego im. F. Chopina zorganizowano cykl koncertów, na których występowali również pedagodzy. Nauczyciele założyli kwartet smyczkowy w składzie: Franciszek Bachniak-I skrzypce, Mieczysław Stopa- II skrzypce, Tadeusz Bryk-altówka, Jan Goździuk-wiolonczela. O efektach funkcjonowania placówki i aktywnej pracy kadry pedagogicznej świadczą poprawne opinie zanotowane w Kronice Szkoły przez osoby wizytujące i zaproszonych gości, a także artykuły w prasie lokalnej jak i w "Życiu Warszawy", potwierdzone wynikami nauczania. Szkoła zatrudnia 10 nauczycieli i kształci 145 uczniów w tum 60 uczniów klasy skrzypiec i 17 klasy wiolonczeli. Mimo trudnych powojennych warunków, bierze udział w życiu kulturalnym miasta. Uczniowie uświetniają swoimi koncertami imprezy okolicznościowe, akademie i święta.

    Rok 1954: Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci: Franciszek Such i Weronika Trzpiot, która kształciła się w Warszawie a następnie podjęła pracę w klasie skrzypiec w zamojskiej szkole.

    Rok 1961: Odchodzi na emeryturę pierwszy dyrektor i współzałożyciel szkoły Franciszek Bachniak. Jego następcą i nowym dyrektorem zostaje Tadeusz Bryk. Szkołę reprezentuje ciągły rozwój, zatrudnia 14 nauczycieli i kształci 168 uczniów. Funkcjonuje w niej 7 klas: fortepian, skrzypce, akordeon, altówka, wiolonczela, kontrabas i instrumenty dęte. Zakres przedmiotów teoretycznych, prowadzony jest wg.. programu nauczania. Powołano także chór szkolny, którego dyrygentem został Lucjan Górski. Działają też zespoły kameralne. Szkoła otrzymuje wyróżnienie na przeglądach dorobku artystycznego w Lublinie Chełmie i Puławach. Do roku szkolnego 1962/1963 szkołę muzyczną ukończyło 87 absolwentów.

    Rok szkolny 1963/1964: Jubileusz 15-lecia istnienia szkoły połączony z pierwszym zjazdem absolwentów. Powołano Koło Absolwentów i Miłośników Szkoły Muzycznej mające na celu propagowanie kultury muzycznej w środowisku zamojskim.3. Jubileusz 15-lecia PSM - ucz. Krzysztof Stopa.
4. Popis - A. Marczyńska (skrzypce), J. Tyszko (fortepian).
5. Popis - A. Strzałkowska (skrzypce), M. Andrzejewska (fortepian).


    Rok szkolny 1964/1965: Szkoła prowadzi intensywną działalność artystyczną. Wspólnie z Lubelską Filharmonią przygotowała 10 audycji muzycznych. Dla uczniów w Zamościu i powiecie zaprezentowano 23 audycje umuzykalniające.

    Rok szkolny 1965/1966: Ekspansja sztuki muzycznej do szkół, powiatu i miasta: szkoła przygotowała 29 występów tematycznych, audycji muzycznych i występów okolicznościowych. Zorganizowano wystawę wydawnictw muzycznych. Uczniowie koncertowali na prestiżowej imprezie pod nazwą "Zamojska Wiosna Muzyczna".

    Rok 1966: Znaczący udział szkoły w uroczystościach uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego obfitował w szereg okolicznościowych koncertów. Upowszechniano szeroko kulturę muzyczną włączając się w ogólnopolską akcję" Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy" poprzez organizowanie w latach 60-tych cyklów koncertów w Domu Kultury pod nazwą "Poranki Muzyczne". Z uznaniem pisano w lokalnych gazetach o koncertach orkiestry smyczkowej pod dyrekcją Jerzego Burdy i zespołu akordeonowego przygotowanego przez Tadeusza Bryka. Odbywały się też liczne popisy, na które zapraszano społeczeństwo miasta Zamościa.6. Popis - orkiestra szkolna.
7. Dyrektor Tadeusz Bryk z zespołem akordeonistów.8. Popis - ucz. Maria Chwiejczak.
9. Popis - zespół akordeonistów.10. Popis - ucz. Zbigniew Andruszek.
11. Popis - ucz. Jolanta Kralich.
12. Popis - ucz. Lech Górski.


    Rok 1970: Dyrektor Tadeusz Bryk odchodzi na emeryturę, a jego stanowisko obejmuje mgr Jan Pałka, były uczeń tej szkoły i absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Ciągły rozwój szkoły, wyniki nauczania podnoszące umiejętności wykonawcze uczniów owocują współpracą w dziedzinie upowszechniania kultury z Polską Orkiestrą Włościańską im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Zorganizowano wspólnie wiele audycji tematycznych zapoznając środowisko zamojskie z dziełami różnych kompozytorów. Wartości edukacyjne i popularyzatorskie zostały podnoszone poprzez prelekcje dotyczące tematyki koncertu.

    Rok 1973: Rok jubileuszu 25-lecia szkoły zaznaczył się szeregiem koncertów, przeglądów, popisów i audycji muzycznych prezentujących wysoki poziom nauczania i duże umiejętności uczniów. Koncertowano w szkole i na terenie miasta. Zaprezentowały się też duże zespoły: chór szkolny pod dyrekcją Lucjana Górskiego, orkiestra szkolna pod dyrekcją Jerzego Burdy, kwartet perkusyjny Stanisława Dziwury, zespoły kameralne przygotowane przez Aleksandra Wawrzyckiego i Ryszarda Zańkę, oraz kwintet akordeonowy Mariana Wolickiego.13. Lekcja teorii z dyr. Janem Pałką.
14. Naucz. Stanisław Dziwura, ucz. Andrzej Flis.15. Naucz. Jerzy Burda z zespołem kameralnym.
16. Egzamin z fortepianu - komisja od lewej: W. Duda, M. Zańko, H. Burzyński.17. Orkiestra szkolna.
18. Naucz. Jan Pałka i Ryszard Zańko - zajęcia teoretyczne.19. Naucz. Maria Zańko.
20. Orkiestra szkolna.21. Naucz. Jan Pałka.
22. Naucz. Lucjan Górski na lekcji teorii.23. Naucz. Jerzy Burda na lekcji teorii.
24. Koncert PSM w Liceum Muzycznym w Lublinie.25. Koncert w Chełmie.
26. Koncert w Chełmie.27. Koncert w Chełmie.28. Naucz. Anna Górska, ucz. Tomasz Ziąbkowski.
29. Naucz. Weronika Trzpiot, ucz. Andrzej Seredziuk.30. Naucz. Aleksander Wawrzycki.
31. Naucz. Józef Przytuła, ucz. Tadeusz Mazurek.32. Naucz. Henryk Burzyński, ucz. Małgorzata Jeleń.
33. Ucz. Elżbieta Czerwieniec.34. Naucz. Wiesława Duda, ucz. Mirosław Berlin.
35. Naucz. Kazimierz Wójtowicz.36. Naucz. Aleksander Wawrzycki.
37. Naucz. Stanisław Dziwura, ucz. Marzena Ostaszewska.38. Ucz. Iwona Tymosz.
39. Ucz. Janusz Pieczykolan.


    Rok szkolny 1975/1976: Stanowisko dyrektora objął mgr Józef Przytuła, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Wzorem swoich poprzedników podjął starania o przydzielenie większego lokalu dla szkoły.

Opracowanie: Ewa Gajewska.


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 1612675 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Grudzień 2018
PnWtŚrCzPiSoNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6