Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci[nowa siedziba szkoły]

 Nowa siedziba

    Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zamościu będzie miała nową siedzibę. Mamy nadzieję, że już w stosunkowo niedługim czasie (maksimum 2-3 lata, wszystko zależy od finansów) przeprowadzimy się do nowego budynku. Jest nim dawny zespół poklasztorny Sióstr Klarysek mieszczący się w Zamościu przy ulicy Kościuszki 5.
    Bardzo cieszymy się z tej perspektywy, ponieważ w nowej siedzibie warunki pracy szkoły ulegną znaczącej poprawie. Po pierwsze budynek poklasztorny leży w centrum miasta, ale w miejscu ustronnym i zacisznym. Po drugie będziemy dysponowali znacznie większa liczbą sal niż obecnie - będzie nawet możliwość utworzenia tzw. ćwiczeniówek, które są bardzo potrzebne naszym uczniom. Po trzecie będziemy posiadali salę koncertową, której obecnie nie mamy, a która dla prawidłowego funkcjonowania szkoły muzycznej jest czymś niezbędnym i koniecznym. Kolejną ważną sprawą jest możliwość zorganizowania na terenie szkoły barku, w którym będzie można zjeść ciepły posiłek, wypić herbatę, zjeść drożdżówkę czy pączka. 
    W sytuacji, kiedy spora część naszych uczniów dojeżdża spoza Zamościa, a uczniowie z Zamościa często biegną od razu z jednej szkoły do drugiej możliwość zjedzenia niedrogiego, ciepłego posiłku na miejscu w szkole wydaje się rzeczą bardzo cenną. Podsumowując - komfort pracy i nauki w nowej szkole wzrośnie bardzo znacząco. Tak naprawdę wszyscy nie możemy się już doczekać tej przeprowadzki, mimo że nie będzie to wcale łatwa i prosta operacja. Jak na razie uzbrajamy się w cierpliwość i z nadzieją czekamy na decyzje co do przyznania środków finansowych na rok bieżący, wierząc, iż pozwolą one posunąć prace znacznie do przodu. 

Poniżej przedstawiamy krótkie kalendarium dotyczące remontu i adaptacji nowej siedziby:

Rok 2002:

 • Przejęcie przez PSM budynku dawnego zespołu poklasztornego Sióstr Klarysek przekazanego przez ówczesnego Prezydenta Miasta Zamościa Pana Marka Grzelaczyka
 • Wykonanie najkonieczniejszych prac zabezpieczających
 • Wyłonienie w drodze przetargu publicznego inwestora zastępczego, którym zostaje Zamojska Dyrekcja Inwestycji z Zamościa
 • Wykonanie projektu adaptacji i remontu zespołu poklasztornego z przeznaczeniem na nową siedzibę szkoły muzycznej

Rok 2003:

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Wyłonienie w drodze przetargu publicznego wykonawcy remontu i adaptacji, którym zostaje Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane MHZ s.c. z Zamościa
 • Rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych:
  * wywiezienie gruzu i ziemi
  * rozbiórka ścianek wtórnych
  * skucie zniszczonych tynków w skrzydle północnym i kościele
  * odkrycie w poziomie piwnic przestrzeni niedostępnych
  * częściowe podbicia fundamentów i nowe fundamenty
  * wieńce, podciągi i żebra żelbetowe
  * stropy WPS i Kleina
  * sklepienie ceglane - naprawa i przegląd
  * zamurowania otworów i ścianki działowe z cegły ceramicznej
  * nadproża na belkach stalowych żelbetowych
Rok 2004:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych:
  * wywiezienie gruzu i ziemi cd.
  * częściowe podbicia fundamentów i nowe fundamenty cd.
  * nadproża na belkach stalowych żelbetowych cd.
  * zamurowania otworów i ścianki działowe z cegły ceramicznej cd.
  * rozbiórka klatki schodowej w skrzydle północnym
  * wykonanie nowych otworów w ścianach
  * wykonanie klatki schodowej żelbetowej nr 1
  * wykonanie klatki schodowej żelbetowej nr 2
  * przemurowania powierzchni ścian i ościeży oraz pęknięć ścian zewnętrznych
Rok 2005:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych:
  * skucie zniszczonych tynków w skrzydle północnym i kościele cd.
  * stropy WPS i Kleina
  * nowe ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej
  * przemurowania powierzchni ścian i ościeży oraz pęknięć ścian zewnętrznych cd.
  * podłoża i posadzki
   
 • Odkupienie części skrzydła wschodniego klasztoru i oficyny południowej z rąk prywatnego właściciela - "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" 
Rok 2006:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych: 
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanego łuku tęczowego
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień (elewacja zachodnia kościoła)
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień (elewacja wschodnia kościoła)
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień (elewacja południowa kościoła)
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień (elewacja północna kościoła)
  * kominy i kanały wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej
  * izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej - "Dofinansowano ze środków 
  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  "
  * izolacja pionowa murów fundamentowych - "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
  Dziedzictwa Narodowego"
  * przyłącze kanalizacji deszczowej
  * przyłącze gazowe
Rok 2007:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych: 
  * rozbiórka  pokrycia i więźby dachowej - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * sklepienie nad nawą główną oraz klatka schodowa - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * kominy i rekonstrukcja pilastrów - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * więźba dachowa - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * roboty murowe i izolacyjne - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * podłoża i posadzki - "Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
  * pokrycie dachu
  * instalacja oświetlenia podstawowego
  * instalacja deszczowa, kanalizacyjna, wodna i c.o.
Rok 2008:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych: 
  * rozbiórka  pokrycia i więźby dachowej
  * demontaż istniejącej posadzki
  * podłoża i posadzki 
  * tynki wewnętrzne
  * zabudowy gipsowo-kartonowe
  * ścianki działowe
  * profile drewniane
  * stolarka okienna
  * stolarka drzwiowa
  * wieńce, podciągi, żebra żelbetonowe
  * studzienki doświetleniowe
  * okienka piwniczne
  * balustrady schodów
  * rozdział energii
  * instalacja przeciwporażeniowa i odgromowa
  * murowanie konstrukcji szczytów dawnego kościoła
  * więźba dachowa nad dawnym kościołem
  * tynki zewnętrzne i profile
  * kotłownia gazowa
  * wewnętrzna instalacja wodociągowa, co i gazowa
  * instalacje: oświetleniowa i telefoniczna
  * przyłącze gazowe 
  * gzyms pośredni na elewacji
  * rozbiórka starego ogrodzenia
  * nowe ogrodzenie
  * prace brukarskie
  * badania na występowanie polichromii

 • Dokumentacja projektowa adaptacji dawnego zespołu klasztornego sióstr Klarysek w Zamościu.
Rok 2009:
 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych: 
  * płyta balkonowa w sali koncertowej
  * kanał murowany c.o i zabudowa kanałów c.o. podwieszonych
  * murowane konstrukcje szczytów dawnego kościoła
  * więźba nad dawnym kościołem
  * pokrycie dachów, obróbki rynny i rury spustowe
  * konstrukcja sygnatury dawnego kościoła
  * iglica szczytu południowego na kościele
  * pokrycie dachów-sygnaturka + iglica szczytu południowego dawnego kościoła
  * podłoża i posadzki 
  * stolarka okienna
  * stolarka drzwiowa
  * tynki wewnętrzne i okładziny ścian
  * roboty malarskie wewnętrzne
  * zabudowy gipsowo-kartonowe, ścianki działowe gipsowo-kartonowe
  * tynki zewnętrzne i profile ciągnione
  * roboty malarskie zewnętrzne
  * obramienie drzwi wejściowych, cokół, schody
  * rusztowania
  * rozbiórka wtórnych ścianek
  * rozbiórka pokrycia i więźby dachowej
  * wykonanie nowych otworów w ścianach
  * demontaż i przebudowa posadzek kamiennych
  * skucie zniszczonych tynków
  * częściowe podbicia fundamentów i nowe fundamenty
  * wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień
  * wieńce, podciągi i żebra żelbetowe
  * stropy WPS i Kleina
  * klatka schodowa żelbetowa
  * sklepienie ceglane - naprawa i przegląd
  * przemurowania powierzchni ścian i ościeżnic, pęknięć ścian zewnętrznych
  * zamurowanie otworów i ścianki działowe z cegły ceramicznej
  * kominy i kanały wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej
  * nadproża na belkach stalowych i żelbetowych
  * studzienki doświetlające okienka piwniczne
  * gzyms pośredni na elewacji północnej i wschodniej oraz podokienniki z cegły ceramicznej
  * izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej
  * izolacja pionowa murów fundamentowych
  * więźba dachowa nad dawną częścią klasztoru
  * konstrukcja lukarn
  * balustrady schodów, kratki nawiewne
  * cokół, schody z piaskowca
  * wywiezienie gruzu i ziemi
  * wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
  * wewnętrzna instalacja wodociągowa, c.o. i gazowa
  * wentylacja mechaniczna
  * kotłownia gazowa - rozbudowa o nową część budynku
  * przyłącze kanalizacji sanitarnej
  * przyłącze kanalizacji deszczowej
  * instalacja oświetlenia podstawowego, nocnego, awaryjnego i gniazd WT 220 V
  * instalacja siłowa, technologii sterowania i sygnalizacji
  * instalacja telefoniczna, internetowa, nagłaśniająca oraz monitoring
  * instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa
  * mała architektura ogrodowa
  * prace brukarskie
  * nasadzenia i trawniki
  * nowe ogrodzenie - dziedziniec zachodni
  * mała architektura - śmietnik zabudowany
  * mała architektura - cokół pod figurę patrona szkoły
  * rozdział energii
  * nowe ogrodzenie
  * próby pomontażowe

Rok 2010
:

 • Kontynuowanie prac remontowo-adaptacyjnych: 
  * instalacja oświetlenia podstawowego
  * instalacja siłowa i sterowania
  * wewnętrzna instalacja c.o
  * skucie zniszczonych tynków
  * wentylacja mechaniczna
  * próby pomontażowe
  * przyłącze kanalizacji deszczowej
  * wieńce, podciągi i żebra żelbetowe
  * kotłownia gazowa
  * przemurowania powierzchni ścian i ościeżnic
  * zamurowanie otworów - ścianki działowe
  * kominy i kanały wentylacyjne
  * nadproża na belkach stalowych i żelbetowych
  * gzyms pośredni na elewacji północnej
  * izolacja pozioma metodą iniekcji
  * izolacja pionowa murów fundamentowych
  * podłoża i posadzki 
  * płyta balkonowa w sali koncertowej
  * stolarka drzwiowa
  * stolarka
  * tynki wewnętrzne i okładziny ścian
  * kanały c.o.
  * balustrady schodów i kratki nawiewne
  * murowane konstrukcje szczytów
  * więźba dachowa nad kościołem
  * pokrycie dachów i obróbki
  * konstrukcja sygnatury
  * iglica szczytu południowego
  * obramiebia drzwi i cokół
Intensywnie przebiegające prace budowlane w obiekcie, pozwoliły na przeprowadzkę do nowej siedziby szkoły. Od 1 września roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęły się w niej zajęcia lekcyjne.
Prace remontowe trwają nadal w pomieszczeniu przyszłej sali koncertowej oraz dziedzińca, a ich zakończenie planowane jest w roku 2010 i wówczas nastąpi uroczyste otwarcie szkoły połączone z odłożonym Jubileuszem 60-lecia istnienia PSM w Zamościu. Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 2161865 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Styczeń 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31