Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci Aktualności


  Oferta wynajmu pomieszczeń na barek szkolny.
2010-07-29 12:41:26
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im Karola Szymanowskiego w Zamościu wynajmie pomieszczenia na prowadzenie małej gastronomii (barku) w budynku szkoły.


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu zaprasza zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń przeznaczonych na małą gastronomię (barku) w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki 5, 22-400 Zamość:


1. Warunki wynajęcia:

- szkoła wynajmie pomieszczenia przeznaczone na małą gastronomię na okres 1 roku lub dłuższy w zamian za wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz kuchni tj. przekazanie w/w sprzętu i wyposażenia szkole na podstawie art. 693 § 2 Kodeksu Cywilnego (czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju)

- oprócz opłat czynszowych Najemca będzie uiszczał na rzecz Wynajmującego opłaty za energię elektryczną, dostawę wody oraz gazu na podstawie noty księgowej wystawianej z protokolarnie sporządzanych odczytów podliczników.


2. Informacja ogólna funkcjonowania szkoły:

W szkole uczy się ok. 400 uczniów, a zatrudnionych jest 68 osób.

Szkoła organizuje:

- kilka konkursów w trakcie roku na które przyjeżdżają uczniowie i nauczyciele z innych szkół, są to imprezy całodniowe lub kilkudniowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

- uroczystości okazjonalne: choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, itp.


3. Opis stanu istniejącego:

Część piwniczna budynku wpisanego do rejestru zabytków i będącego pod ochroną konserwatorską. Wysokość piwnic w świetle stropu i posadzki wynosi 2,7 m. Do wynajęcia jest 7 oddzielnych pomieszczeń piwnicznych. Niektóre z pomieszczeń posiadają wentylację grawitacyjną.

Pomieszczenia do wynajęcia:

Sala konsumencka i Sala konsumencka z bufetem
Komunikacja ogólna
Zmywalnia naczyń stołowych i Wydawalnia
Kuchnia właściwa i Komunikacja kuchni
Przedsionek
Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie socjalne personelu , Przedsionek WC i WC personelu.


4. Program użytkowy:

Planujemy wykorzystanie pomieszczeń piwnic do urządzenia małej gastronomii (baru) do użytku personelu, uczniów i rodziców Szkoły Muzycznej, a także dla osób zewnętrznych. Sala konsumencka zaplanowana jest na 24 miejsca połączone z bufetem.

Przewidujemy ogólnie następującą ofertę małej gastronomii:

- napoje gorące
- napoje zimne
- artykuły spożywcze trwale pakowane
- dania z gotowych półproduktów
- frytki
- naleśniki francuskie
- zapiekanki
- ciastka i inne artykuły stosownie do wymagań młodzieży i nauczycieli.

5. Instalacje

a) sanitarna:

- zimna woda do punktów poboru z oddzielnym opomiarowaniem
- woda ciepła z podgrzewaczy
- kanalizacja z ustępów i kuchni (ścieki technologiczne)
- centralne ogrzewanie pomieszczeń
- zasilanie urządzeń grzewczych kuchni gazem ziemnym z dodatkowym opomiarowaniem
- wentylacja nawiewno-wywiewna z pomieszczeń kuchni i sali konsumenckiej

b) elektryczna:

- oddzielna rozdzielnia dla potrzeb kuchni z oddzielnym opomiarowaniem
- oświetlenie ogólne lokalu
- zasilanie urządzeń i gniazd 230V i 400V
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.


6. Informacje dotyczące potrzeb i możliwości funkcjonalnych można uzyskać u w siedzibie szkoły.


7. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć w siedzibie PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu przy ul. Kościuszki 5 do 06.08.2010 r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy (84) 638 50 83.


8. Pisemne oferty można składać w siedzibie PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu przy ul. Kościuszki 5, pokój 105 w terminie do 06.08.2010 r., do godz. 14.00. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


9. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie i powinna zawierać:

- wskazanie przedmiotu oferty
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy
- status prawny oferenta (aktualny odpis z KRS, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia dowodu osobistego, a jeśli zachodzi konieczność - wszelkie inne konieczne dokumenty umocowujące daną osobę do działania)
- oferowaną cenę zapłaty
- oferowane wyposażenie w zamian za opłaty czynszowe
- wykaz artykułów do sprzedaży w barku (w tym rodzaje przygotowywanych posiłków)
- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


10. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.


11. PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podawania przyczyny.Załączniki:

- Warunki wynajmu i formularz ofertowyAutor: administrator: wydrukuj :

: aktualności :


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 1717287 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Maj 2019
PnWtŚrCzPiSoNd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2