Lekcje odwołane: Pani Ewa Gajewska 28.11.2022 r. - 10.12.2022 r.; Pani Ewa Lisak 01.12.2022 r.; Pani Izabela Jabłońska 30.11.2022 r. - 02.12.2022 r.; Pani Katarzyna Kuchta 02-03.12.2022 r.; Pan Henryk Gil 02.12.2022 r. Pani Magdalena Adamczyk 05.12.2022 r. ; Pani Emi Ueno-Stopa 05.12.2022 r. ; Pan Michał Stopa 05.12.2022 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Edukacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu jest zespołem szkół składającym się z dwóch podmiotów - szkoły I stopnia (podstawowej) oraz szkoły II stopnia (średniej).

 

PSM I stopnia

 

W szkole I stopnia nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

 

CYKL SZEŚCIOLETNI

 

Do cyklu sześcioletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III : 2 razy 2/3 godziny lekcyjnej (pół godziny zegarowej) tygodniowo
 • w klasach IV - VI : 2 razy 1 godzina lekcyjna (45 minut) tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasach I - III : kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo);  rytmika (1 godzina lekcyjna tygodniowo)
 • w klasie IV : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo); chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasach V - VI : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo).

 

CYKL CZTEROLETNI

 

Do cyklu czteroletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja i trwa cztery lata.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - IV2 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie Ikształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasie IIkształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo); chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasach III - IVkształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjne tygodniowo); chór, orkiestra lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo).

Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

 

 

PSM II stopnia

 

W szkole II stopnia nauka odbywa się w dwóch specjalnościach: instrumentalistyka i wokalistyka.

 

Specjalność: instrumentalistyka

 

Na instrumentalistykę mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja i trwa sześć lat.

Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - V : 2 godziny lekcyjne tygodniowo
 • w klasie VI : 3 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo); literatura muzyczna (1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)
 • w klasie II : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo); literatura muzyczna (1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)
 • w klasie III : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)
 • w klasie IV : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); improwizacja organowa (dotyczy uczniów klasy organów, 1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, organów, gitary i akordeonu, 1/5 godziny lekcyjnej tygodniowo); nauka akompaniamentu w ramach zespołu kameralnego (dotyczy uczniów klasy fortepianu, 1 godzina lekcyjna tygodniowo)
 • w klasie V : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo); improwizacja organowa (dotyczy uczniów klasy organów, 1 godzina lekcyjna tygodniowo); fortepian obowiązkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, organów, gitary i akordeonu, 2/5 godziny lekcyjnej tygodniowo)
 • w klasie VI : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); praca z akompaniatorem (nie dotyczy uczniów klas fortepianu, gitary, organów i akordeonu, 1 godzina lekcyjna tygodniowo).

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów wszystkich uczniów obowiązuje uczestniczenie w zajęciach:

 • chór lub orkiestra - minimum trzy lata nauki (klasa III,IV,V po 2 godziny lekcyjne tygodniowo), w razie potrzeby wymiar nauki może być zwiększony
 • zespół kameralny - minimum trzy lata nauki (klasa III,IV,V po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo) (nie dotyczy uczniów klasy fortepianu), w razie potrzeby wymiar nauki może być zwiększony

 

Spcjalność: wokalistyka

 

Na wokalistykę mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. 
Nauka prowadzona jest w klasie śpiewu i trwa cztery lata.

Zajęcia z przedmiotu głównego - śpiew - prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III : 2 godziny lekcyjne tygodniowo
 • w klasie IV : 3 godziny lekcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); fortepian dla wokalistów (2 godziny lekcyjne tygodniowo); praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo); dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo); zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasie II: kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); zasady muzyki z elementami edycji nut (1 godzina lekcyjna tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo); dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo); zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasie III : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (1 godzina lekcyjna tygodniowo); dykcja i recytacja (1 godzina lekcyjna tygodniowo); zespół wokalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo); formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo); chór (2 godziny lekcyjne tygodniowo)
 • w klasie IV : kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo); historia muzyki (2 godziny lekcyjne tygodniowo); fortepian dla wokalistów (1 i 1/3 godziny lekcyjnej tygodniowo); praca z akompaniatorem (2 godziny lekcyjne tygodniowo); formy muzyczne (2 godziny lekcyjne tygodniowo); harmonia (2 godziny lekcyjne tygodniowo).

Edukacja w szkole II stopnia kończy się egzaminem dyplomowym, na który składają się:

 • egzamin teoretyczny z przedmiotu: historia muzyki
 • egzamin praktyczny recital dyplomowy z przedmiotu głównego

Absolwenci szkoły II stopnia otrzymują dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

 

1 godzina lekcyjna = 45 minut

2/3 godziny lekcyjnej = 30 minut

1/3 godziny lekcyjnej = 15 minut

 

 

 

Data dodania: 2021-02-23 15:14:59
Data edycji: 2021-03-11 18:40:42
Ilość wyświetleń: 1709
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej