Lekcje odwołane:

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Przekazywanie danych osobowych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

                                                                                 

Szanowni Państwo!

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się w kwestii związanej z koniecznością przekazywania danych osobowych uczniów, rodziców oraz pracowników naszej szkoły do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w związku z szerzeniem się choroby zakaźnej COVID-19 informuję, że dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych GIS, MZ i MEN opracowanych  na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616, 981, 1773 z późn.zm.) oraz zapisów specustawy Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakres danych jaki na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego dyrektor szkoły jest zobligowany do przekazania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa Art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dyrektor nie ma prawa odmówić przekazania danych. Odmowa taka będzie traktowana jako utrudnianie czynności mających  na  celu  zapobieganie  oraz  zwalczanie  szerzenia  się zakażeń i zachorowań na tę chorobę zakaźną, a co za tym idzie jest obarczone odpowiedzialnością karną.

Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to tym samym wykonuje obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 PE (zgoda nie jest tu wymagana). A przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie sprzeciw jest bezskuteczny (art. 21 ust. 1 RODO).

Ochrona danych osobowych w tym wypadku nie ma zastosowania i nie może być wykorzystywana do utrudniania organom państwowym realizacji ich obowiązków prawnych i działania mającego na celu ochronę zdrowia i życia obywateli.

 

Iwona Jankowska

Inspektor ochrony danych

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu

Data dodania: 2021-11-24 18:29:50
Data edycji: 2021-11-24 18:46:28
Ilość wyświetleń: 190
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej