UWAGA: Tymczasowy numer stacjonarny do szkoły to: 22 116 91 42, Lekcje odwołane: Pani Ewa Gajewska 16.10. - 20.10.2021 r., Pani Monika Wraga 18.10. - 22.10.2021 r., Pani Iwona Pieczykolan 18.10. - 21.10.2021 r. , Pan Michał Piróg 22.10.2021 r. - 22.10.2021 r., Pani Anna Cichoń - Hereta 20.10. - 22.10.2021 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

REKRUTACJA DO SZKOŁY II STOPNIA

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im Karola Szymanowskiego

w Zamościu

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY II STOPNIA

Rok szkolny 2021/2022

 

  1. Egzaminy wstępne odbędą się 7 maja 2021 roku.
  2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu prowadzi rekrutację

do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM II stopnia specjalność instrumentalistyka  dla kandydatów, którzy w danym ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki,puzonu,perkusji,tuby.

 do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM II st. specjalność wokalistyka dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 16. Nauka odbywa się w klasie śpiewu.

  1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek rekrutacyjny z załącznikiem, dostępnym na stronie www.psmzam.pl oraz zaświadczenie lekarskiestwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną na adres sekretariat@psmzam.pl po uprzednim podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w dniu egzaminu.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w specjalności instrumentalistyka, w specjalizacjach instrumentów dętych, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w specjalności wokalistyka, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty audiologa i foniatry.

  1. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopniaobejmują egzamin wstępny składający się z części praktycznej. Część praktyczna egzaminu wstępnego polega na wykonaniu wymaganego programu odpowiedniego dla danej specjalności:

specjalność instrumentalistyka:

 fortepian:

- utwór polifoniczny

- forma klasyczna (allegro sonatowe lub rondo lub wariacje)

- utwór dowolny do wyboru

  Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci.

 skrzypce:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

 

 altówka:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu

 

wiolonczela:

- etiuda

- utwór dowolny( koncert cz. I lub cz. III lub sonata – część do wyboru lub miniatura) (bez akompaniamentu)

 

 kontrabas:

- etiuda

- utwór dowolny do wyboru (bez akompaniamentu)

 

 gitara:

- program dowolny - minimum 2 utwory

 akordeon:

- etiuda

- utwór dowolny

 

 perkusja:

- etiuda na werbel

- etiuda lub utwór solo na instrument melodyczny (ksylofon, marimba)

 

 organy:

- utwór polifoniczny

- etiuda lub utwór dowolny

Przygotowany program powinien być wykonany na fortepianie.

 instrumenty dęte drewniane i blaszane: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba:

- etiuda

- utwór dowolny lub część utworu cyklicznego (bez akompaniamentu)

 

 

 

 

specjalność wokalistyka:

 śpiew:

- dwie pieśni (piosenki),

- wiersz (z pamięci)

 

  1. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja posługująca się skalą punktacyjną od 1 do 25.
  2. Kandydat jest zakwalifikowany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania przydatności kandydat uzyskał minimum 13 pkt.
  3. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie punktacji z badania przydatności - od punktacji najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
  4. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w ciągu 7 dni od zakończenia badań przydatności, a listę przyjętych i listę nieprzyjętych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji na kolejny rok szkolny do dnia 15 sierpnia.
Data dodania: 2021-03-12 09:49:05
Data edycji: 2021-03-12 09:49:51
Ilość wyświetleń: 782
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej