UWAGA: Tymczasowy numer stacjonarny do szkoły to: 22 116 91 42, Lekcje odwołane: Pani Ewa Gajewska 25.10.2021 r. , Pani Ewa Jagielska 25 - 27.10.2021 r. Pani Monika Wraga 25 - 27.10.2021 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Zasady przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych I st.

Zasady przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych szkoły I stopnia

do PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu

na rok szkolny 2021/2022:

 

 

6 maja 2021 roku od godziny 9.00 - badanie przydatności kandydatów do szkoły I stopnia

 

Z uwagi na sytuację zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 harmonogramy egzaminów będą wywieszone na stronie internetowej szkoły. Szczegółowa godzina badania, przekazana zostanie również Rodzicom/prawnym opiekunom kandydatów telefonicznie, przez pracownika szkoły, na podany we wniosku numer telefonu. W celu zminimalizowania liczby osób wchodzących do budynku prosimy o stawienie się kandydata pod opieką jednego rodzica ( prawnego opiekuna) z dzieckiem, 10 minut przed wyznaczoną godziną badania.

Wejście do budynku odbywa się od strony dziedzińca szkoły wejściem ewakuacyjnym. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, kichaniem, gorączką,  nie będą wpuszczane do budynku. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. Podczas poruszania się po szkole należy zastosować się do poleceń obsługi. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa COVID – 19 dotyczące zachowania w przestrzeni publicznej tj. noszenie maseczki i zachowanie dystansu. Do momentu wejścia do sali w której odbywać się będzie badanie należy bezwzględnie zasłaniać nos i usta. Czas trwania badania do 10 minut na osobę. Po zakończonym badaniu należy niezwłocznie opuścić budynek. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone będą według kolejności punktacyjnej na stronie internetowej szkoły w terminie 7 dni. Listy przyjętych będą wywieszone na stronie internetowej do dnia 10 sierpnia.

 

 

Data dodania: 2021-05-04 22:27:19
Ilość wyświetleń: 366
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej