UWAGA: Tymczasowy numer stacjonarny do szkoły to: 22 116 91 42, Lekcje odwołane: Pani Ewa Jagielska 25 - 27.10.2021 r. Pani Monika Wraga 25 - 27.10.2021 r., Pani Gęborys Beata 25 - 29.10.2021 r. , Pan Tokarz Józef 26.10.2021 r. , Pani Buczek Beata 27 - 28.10.2021 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Zasady przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych II st.

Zasady przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych szkoły II stopnia

do PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu

na rok szkolny 2021/2022:

 

 

7 maja 2021 roku - egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia

Egzamin przeprowadzony zostanie tylko i wyłącznie w części praktycznej.

- fortepian: godz. 9.00 – aula

- skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas: godz. 10.15 – aula

- gitara: godz. 9:30 – sala nr 19

- instrumenty dęte blaszane: godz. 10.00 - sala nr 19

- instrumenty dęte drewniane: godz. 11.00 - sala nr 19

- akordeon, perkusja: godz. 12.30 – sala nr 19

- śpiew: godz. 13.30 - aula

 

Z uwagi na sytuację zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19, harmonogramy egzaminów będą wywieszone na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowa godzina egzaminu przekazana zostanie Rodzicom/prawnym opiekunom  kandydatów telefonicznie, przez pracownika szkoły, na podany we wniosku numer telefonu. Kandydaci powinni stawić się na 15 minut przed egzaminem. Rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o oczekiwanie przed budynkiem szkoły. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, kichaniem, gorączką,  nie będą wpuszczane do budynku.                  Po wejściu do budynku kandydat obowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. Podczas oczekiwania na egzamin obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące COVID – 19 dotyczące przestrzeni publicznej tj. noszenie maseczek i zachowanie dystansu. Do momentu wejścia do sali egzaminacyjnej kandydat obowiązany jest do zasłaniania nosa i ust.

 

Część praktyczna polegać będzie na wykonaniu przez kandydata programu odpowiedniego dla danej specjalności:

1) specjalność wokalistyka:

 1. a) śpiew:

- dwie pieśni (piosenki),

- wiersz (z pamięci).

2) specjalność instrumentalistyka:

 1. a) fortepian:

- utwór polifoniczny

- forma klasyczna (allegro sonatowe lub rondo lub wariacje)

- utwór dowolny do wyboru

przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci.

 1. b) skrzypce:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

 1. c) altówka:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

 1. d) wiolonczela:

- etiuda

- utwór dowolny( koncert cz. I lub cz. III lub sonata – część do wyboru lub miniatura) (bez akompaniamentu)

 1. e) kontrabas:

- etiuda

- utwór dowolny do wyboru (bez akompaniamentu)

 1. f) gitara:

- program dowolny – minimum 2 utwory

 1. g) akordeon:

- etiuda

- utwór dowolny

 1. h) perkusja:

- etiuda na werbel

- etiuda lub utwór solo na instrument melodyczny (ksylofon, marimba)

 1. i) organy:

- utwór polifoniczny

- etiuda lub utwór dowolny

przygotowany program powinien być wykonany na fortepianie.

 1. j) instrumenty dęte drewniane i blaszane: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba:

- etiuda

- utwór dowolny lub część utworu cyklicznego (bez akompaniamentu)

 

Czas trwania przygotowanego programu – do 15 minut.

 

Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone będą według kolejności punktacyjnej na stronie internetowej szkoły w terminie 7 dni. Listy przyjętych będą wywieszone na stronie internetowej do dnia 10 sierpnia.

 

Data dodania: 2021-05-04 09:19:03
Ilość wyświetleń: 276
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej